Regulamin

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

rules

Sklep internetowy działający pod adresem www.aniolek.com.pl oraz www.aniołek.com.pl, prowadzony jest przez firmę F.P.H.U. MR Mirosław Rusin, o numerze NIP: 937-145-75-95 oraz numerze REGON: 070727420, z siedzibą przy ul. Żywieckiej 73, 43-300 Bielsko-Biała.

I Założenia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy aniołek.com.pl.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
3. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
5. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez klienta lub, w przypadku odbioru osobistego, w momencie odbioru towaru w sklepie przy ul. Szkolnej 1c, 43-300 Bielsko-Biała.
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

II Prezentacja produktów

1. Sklep aniołek.com.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.
3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
4. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie aniołek.com.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

III Rejestracja klientów

1. Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.
3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane.
4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.


IV Procedura składania zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są:
- drogą elektroniczną poprzez stronę www.aniołek.com.pl oraz www.aniolek.com.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
- telefonicznie: (+48)696466276, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00-16:30.
3. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę www.aniołek.com.pl lub www.aniolek.com.pl klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
4. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.

V Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów.
3. aniołek.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmy kurierskie z którym współpracuje sklep w celu doręczenia przesyłki.
7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VI Zwrot zamówionego towaru


1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu w niepogorszonym stanie.
2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób zniszczony.
3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

F.P.H.U MR Mirosław Rusin

ul. Szkolna 1c

43-300, Bielsko-Biała

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

 


VIII Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
6. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
9. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep nie pokrywa kosztów według danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient.

IX Wysyłki

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
2. aniołek.com.pl realizuje zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz większości krajów spoza Unii Europejskiej.
3. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej - o sposobie desyduje klient w momencie składania zamówienia. W przypadku wysyłek do krajów innych niż Polska sposób wysyłki może zostać zmieniony przez obsługę sklepu, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
4. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.
5. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. koszty obsługi celnej), właściwe dla Twojego kraju, które są poza kontrolą aniołek.com.pl.
6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
8. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

X Płatności


1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie aniołek.com.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przy odbiorze - należność pobiera kurier, bądź przedstawiciel Poczty Polskiej w imieniu sklepu
- bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu,
- szybkie przelewy internetowe - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
- Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


5. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
6. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

XI Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl